Telemark Settefisk – som er et heleid aksjeselskap av
Grenland Sportsfiskere fra 2004.

Et av hovedformålene med etableringen av en egen fiskerforening i distriktet var kultivering av vann, og da spesielt utsett av fisk. Forsurningen hadde allerede begynt å vise sin virkning i noen vann. Dessuten var fisketrykket stort mange steder, derfor var fiskebestanden truet i mange vann. Allerede i 1937 ble det for første gang satt ut fisk i regi av GS. Det ble fanget fisk i Nisterudbekken og satt ut i Røyvannet. Dette ble gjort av Birger Fjeld, Jan Jansen og Condrup Hansen. Disse tre var pionerene i Grenland Sportsfiskere på dette området.


Det skal skaffes fisk til stryking av rogn og melke fra ulike soner, som er inndelt av Fiskeforvalter hos Fylkesmann. Laks, og Norsjø-ørret, hentes fra den lakseførende delen av Skiensvassdraget.

Øvrige soner er: Tinnsjø-ørret, Møsvatn, Totak, Songa / Haukeli, Seljord, Tuddal / Hjardal, Kragerøvassdraget, Arendalsvassdraget / Fyresdal. I flere av disse sonene er det pålegg om utsett av ørret på grunn av vassdragsreguleringer.

Arbeidet begynner øverst i fylket på fjellet – der er ørreten gyteklar fra ca. 1. oktober, deretter følger stamfisket nedover i lavlandet frem til ca. 15. november. Det er alltid en utfordring å være på «rett sted til rett tid» i forhold til vannføring, kulde, is og snø for skaffe nok ørret til veie. Og, gytingen foregår i en kort tidsperiode – så, det blir hektisk med lange dager, kvelder og helger for å komme i mål!

Tor Ashjem takker grunneiere, fiskeforeninger, lokale fiskere og dugnadshjelpere fra GS for innsatsen – uten disse hadde oppgaven vært umulig.

Tekst og foto: Terje Christiansen


Tor Ashjem med en flott Tinnsjø-ørret!
Foto: Trond Eriksrød