Kontakt

        

Kontakt info:
Tor Ashjem   +47 97 51 68 13 / +47 35 59 03 33

Luksefjellvegen 881
Postboks 144,
3701 Skien


Tor Aschjem og hans medhjelpere hos
Telemark Settefisk – som er et heleid aksjeselskap av
Grenland Sportsfiskere fra 2004.